Om Malmö Opera

Malmö Opera är södra Sveriges operahus med en central placering i Öresundsregionen. Den region som idag är en av de mest expansiva i Norden med höga förväntningar på ett starkt, engagerande och kvalitativt högtstående kulturliv.

Malmö Opera är en mötesplats för publik, artister och konstnärer som vill se vår tids musikdramatik utvecklas. Vårt mål är att vara ett centrum för morgondagens musikteater med utveckling av högklassig musikteater för alla – såväl barn och ungdomar som vuxna. Vår verksamhet är synonym med mångfald, förnyelse, kvalitet, gästfrihet, öppenhet och nyfikenhet. Och vi strävar ständigt efter att finna och erövra ny publik.

Signum för Malmö Opera är opera på högsta internationella nivå. Vårt ansvar för den svenska operakonsten avspeglas i repertoar och rollbesättningar. Vi utforskar och presenterar verk ur hela det musikdramatiska biblioteket – från klassisk till nyskriven opera, musikal och även det som kan vara svårt att benämna.