5 mars - 9 april 2016

Drottningens juvelsmycke

Händelserna näst före, under och efter konung Gustaf III:s mord

Tintomara lånar drottningens värdefulla juvelsmycke med färggranna ädelstenar för att visa sin sjuka mamma, den gamla skådespelerskan Clara. Smycket blir stulet, kommer på avvägar och säljs för att bekosta sammansvärjningen mot kungen. Tintomara blir misstänkt och jagad.

Under förvecklingarna bland slottets lönngångar möter Tintomara maktens män, adelsdamer, ädlingar och mörka skurkar. Tintomara, som lockar alla men själv lockas av ingen, sätter igång en massa skeenden utan att själv påverkas.

Mig finner ingen, ingen jag finner.

C J L Almqvist spinner trådar där sanning och fantasi vävs ihop. Hans egen mormor var med på den ödesdigra maskeradbalen och hans morfar adopterade kungamördaren Anckarströms barn efter avrättningen. Almqvist kunde alltså själv tala med dem som var med vid Gustaf III:s hov, samtidigt som han noga studerade rättegångsprotokoll. Rykten om mystiska personer vid hovet fanns tidigt med i Almqvist barndom. Maskerad, spel, förklädnad utgör inspiration för Almqvist, liksom tanken på en mystisk gestalt, androgynen, som är en sammansmältning av det manliga och det kvinnliga.

Icke man, och ej kvinna, utan rätt och slätt människa.